PREDBRAČNI UGOVOR
Prema Zakonu o braku i porodičnim odnosima, brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca.
Ova zakonska odredba važi za one muškarce i žene koji su u braku, a za one koji to nisu tek će važiti. Oni koji su već u bračnoj zajednici i teže da pošto poto iz nje izađu po za po njih što bezbolniji način, a oni koji su solo , teže baš ka toj bračnoj zajednici. tj. da je što pre zasnuju. E, pošto se bračni partneri odluče da iz nje izađu onda počinju tek da se interesuju koja su im prava i koje su im to obaveze kada iz bračne zajednice izađu . I onda počinje agonija u psihi tih ljudi bilo muškaraca ili ženma . Problem iagonija je jođ veća ako su u braku dobili dete, jedno ili dvoje .
Pravni poblem nastaje i u pogledu njihoviezajedničke imovine koju su stekli u braku, imovine koju su posedovali pre braka, poklone koje su dobijali. svi ovi poblemi dileme oko toga koliko i kome od bračnih supružnika pripada bilo da se radi o nepokrtnim ili pokretnim stvrima dolazi zbog toga jer nađe pravo ne poznje instituciju predbračnog ugovora , dok prava drugih zemalja uglavnom poznaju ovu pravnu istituciju.
Uvođenjem predbračnog ugovora u naš pravni sistem bila bi u svako doba i konkretno u svakom pojedinačnom slučaju regulisana prava i obaveze bračnih supružnika . Konkretno , budući bračni drugovi bi se unapred dogovorili šta i koliko ponaosob od imovine unosi u bračnu zajednicu , na koji način će se ista podliti u slučaju razvoda braka , kako će se podeliti imovina stečena u braku moći će da postignu unapred dogovor i u vezi izdržavanja dece. Time bi bilo kristalno jasno na koji načim će sevoje imovinskopravne odnose regulisati . Tako , rpblema bi bilo znoatno manje , pravosuđe bi bilo znaltno olakšano u radu u pogledu utvrđivanja i podele bračne tekovine, te i ako bi se nki problemi pojajili , sudu bi bilo znatno lakše da ih reši , jer se već sve predbračnim ugovorom regulisano, redviđeno.
Prema tome rezime i zaključak bi bio ogromno nastojanje da se pravna istitucija predbračnog ugovora uvede u našu pravnu regulativu
Ovo nije samo moje mišljenje već mišljenje mnogih sa kojima sam razgovorala, bilo sa strankama bilo sa kolegama a tokom mog radnog iskustva u advokaturi

Ovim tekstom pozivam sve kji su zainteresovani da na ovu tmu iznesu svoje mišljenje ti i učine

ZA PREDBRAČNI UGOVOR ILI PROTIV NJEGA
Poslato: 6. 4. 2005. 15:15Nazad