Važnji telefoni:

Milicija > 92
Pozarna sluzba > 93
Hitna pomoc > 94
Tacno vreme > 95
Predaja telegrafa telefonom > 96
Prijava smetnji na TF uredjajima > 97
Prijava medjumesnih razgovora > 900
Prijava medjunarodnih razgovora > 901
Prijava budjenja > 981
Centar za obaveštavanje > 985
Obavestenja o brojevima telefonskih pretplatnika > 988,989
Reklamacije na racune PTT usluga > 515333
Skupština opštine Pancevo > 344422
Opstinski sudija za prekrsaje > 343566
Mesna zajednica "Centar" > 353523
Mesna zajednica "Gornji grad" > 314710
Mesna zajednica "Streliste" > 315808
Mesna zajednica "Tesla" > 515066
Mesna zajednica "Vojlovica" > 48991
MUP Republike Srbije i Sekretarijat
unutrasnjih poslova
> 311780
Republicki geodetski zavod -
Sluzba za katastarske nepokretnosti > 348099, 354366
Zatvor > 345531
Okruzni sud  > 344366
Opstinski sud > 345481, 346044

Okruzno javno tuzilastvo > 345482
Opstinsko javno tuzilastvo > 352609, 346123
Opstinsko javno pravobranilastvo > 346028
NBJ Zavod za obracun i placanje > 341299
Republicki zavod za zaposljavanje > 310212, 331053
Republicki zavod za zdravstvo > 345093
Regionalna privredna komora > 342866
Drustvo za borbu protiv secerne bolesti > 313463
Medjuopstinska organizacija gluvih i nagluvih > 348367
OO Crvenog krsta > 341644, 342436
Opstinsko drustvo za borbu protiv raka > 318092, 319900
Savez invalida rada > 345549
Opstinsko udruzenje penzionera > 353595
Savez Slepih Vojvodine > 353600
Udruzenje boraca rata i ratnih vojnih invalida > 45150
Likovna kolonija "Deliblatski pesak" i
Kulturno-prosvetna zajednica
> 311310
Decije pozoriste "Klub 100" i Galerija "Madam" > 43494
Gradska biblioteka > 314455, 514655, 513755
Istorijski arhiv > 317344, 318421
Dom omladine > 311315
Centar za kulturu > 346579, 345950
Galerija savremene umetnosti > 345088
Narodni muzej > 342666
Bioskop "Vojvodina" > 346187
KUD "Abrasevic" > 511332
KUD "Atelje mladih" > 518364
KUD "Jedinstvo" > 344658
KUD "Sandor Petefi" > 352686
KUD "Stanko Paunovic" > 513638
KUD "Tomasi Aron" > 47062
Hor grada Panceva > 345950
Srpska pravoslavna crkvena opstina > 353507
Veterinarska stanica > 345688
Predskolska ustanova "Bubamara" > 352059
Predskolska ustanova "Leptiric" > 519579
Predskolska ustanova "Lasta" > 519436
Predskolska ustanova "Svrca" > 352767
Predskolska ustanova "Kekec" > 345340
Predskolska ustanova "Veverica" > 312040
Predskolska ustanova "Sunce" > 45200
Predskolska ustanova "Lane" > 48141
Predskolska ustanova "Zeka" > 517370
Predskolska ustanova "Cvrcak" > 345562
Predskolska ustanova "Slavuj" > 513979
Predskolska ustanova "Neven" > 47164
Predskolska ustanova "Bambi" > 514045, 514055
Predskolska ustanova "Ljiljan" > 314900
Predskolska ustanova "Pupoljak" > 43067
Predskolska ustanova "Cuperak" > 317238
Kuhinja > 345174
Uprava > 345955, 354292, 345148
Osnovna skola "Borisav Petrov Braca" > 45071
Osnovna skola "Branko Radicevic" > 352663
Osnovna skola "Bratstvo-jedinstvo" > 48080
Osnovna skola "Vasa Zivkovic" > 353313
Osnovna skola "Djura Jaksic" > 344998
Osnovna skola "Isidora Sekulic" > 315965
Osnovna skola "Jovan Jovanovic Zmaj" > 46023
Osnovna skola "Miroslav Mika Antic" > 316449
Osnovna skola "Sveti Sava" > 318859
Osnovna skola "Stevica Jovanovic" > 319166
Specijalna skola "Mara Mandic" > 353284
Gimnazija "Uros Predic" > 344380
Ekonomsko-trgovinska skola "Paja Marganovic" > 515596, 514349
Elektrotehnicka skola "Nikola Tesla" > 352615
Medicinska skola "Stevica Jovanovic" > 511772
Poljoprivredna skola "Josif Pancic" > 519215, 310932
Masinska skola "Boris Kidric" > 514024, 316396
Hemijsko-prehrambena i gradjevinska skola > 518943, 518977
DOO Radnicki univerzitet "Marko Kulic" > 345469
"Libertatea" > 353401
JNIP "Pancevac" > 353391
JRDP "Radio-Pancevo" > 351352, 351351
DOO RTV "Ritam" > 516242, 516247
Radio "Safir" > 311600
DOO Radio "Spektar" > 343587
DUP Hotel "Sloboda" > 345000
Hotel "Tamis" > 342622, 345848
Opšta bolnica > 319900
Deciji skolski dispanzer > 517912
Dom zdravlja > 318092
Zdravstvena stanica "Centar" > 345094
Zdravstvena stanica "Novi svet" > 516487
Zdravstvena stanica "Streliste" > 313618
Zdravstvena stanica "Gornji grad" > 511613
Zdravstvena stanica "Donji grad" > 348866
Zdravstvena stanica "Kotez I" > 311754
Zdravstvena stanica "Staklara" > 352700 
Zdravstvena stanica "Utva" Jabucki put > 331031
Zdravstvena stanica "Utva" Utve Zlatokrile > 352031
JKP "Zelenilo" > 342145, 347147
Rasadnik > 318228, 331253
JKP "Vodovod i kanalizacija" > 341161
JKP "Grejanje" > 315400
JKP "Higijena" > 510875, 310203, 510654
Elektrovojvodina > 319220, 315020
Plinara > 300101, 300102, 300103, 300104
Centralna apoteka > 318420
Apoteka "Higija" > 317924
Apoteka "Centar" > 46664
Dezinsekcija i dezinfekcija > 344032
Privredna banka > 344555
Vojvodjanska banka > 343578
Beobanka > 345799
Jugobanka > 314400
Delta banka > 300002, 45490
Hala sportova > 310313  
Ocna bolnica > 316054
Železnicka stanica "Aerodrom" > 341111
Održavanje stanova > 341100
Lift servis > 348547
"Nestlift" > 352013
Dežurna zimska služba > 314334
Šlep služba > 518762
ATP > 518570
Pijaca > 319687
"Weifert" taxi > 513898, 515848, 333333, 331990
"Pantaxi" > 515317
"Biroelektronik" taxi > 45222
"Halo taxi" > 361111
"Plavi taxi" > 43087
"Alfa taxi" > 361919
"Laguna taxi" > 331555, 331600
"Zele
ni taxi" > 311111